Conceptul simularii

Simularea medicala este o experienţă practică care presupune reproducerea convingătoare a unui eveniment sau a unui set de condiţii din viaţa reală. Aplicată în medicină, simularea constituie mai mult decât utilizarea unor produse cu ajutorul cărora cursanţii își pot forma și exersa aptitudinile tehnice, aceasta prezentând numeroase aspecte care stau la baza unor etape de formare profesională succesive, care nu pot fi cuprinse într-o singură definiţie.

Intr-un scenariu de simulare, cadrele medicale acționează într-un mediu realist, folosind simulatoare de înaltă fidelitate și echipament clinic real. Aceștia vor acționa ca în viața reală, cu principalul avantaj că nu vor pune în pericol viața pacienților. În acest fel, cu feedback corespunzător și imediat, aceștia pot să reflecte asupra consecințelor acțiunilor lor, individual sau în echipă, și pot să repete manevrele sau scenariul până când se simt pe deplin încrezători în abilitățile, deciziile și comportamentul lor.

BENEFICIILE SIMULĂRII MEDICALE